author
Dr. Soner Altaş sonaltas@hotmail.com

KANUNİ TEMSİLCİLER İLE ORTAKLARIN ÖDEDİKLERİ ŞİRKET VERGİLERİNDE RÜCU HAKKI Sermaye şirketinin (anonim, limited, paylı komandit şirket) varlığından tamamen veya kısmen alınmayan Yazının devamı...
Hisse Senedi Ne Zaman İhraç Edilmelidir? Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerini oldukça detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak, ne gariptir ki, eski kanun anonim şirketlerde hisse senedi çıkarılmasını zorunlu tutmamıştır. Bu nedenle, eski kanun döneminde anonim şirket payları genelde senede bağlanmayıp pay defteri üzerinden kayden takip edilmiştir. Sadece hisse senedine tanınan vergi istisnalarının bilincinde olan sınırlı sayıda şirket hisse senedi çıkarmıştır. Yazının devamı...
Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Dağıtımı Türk Şirketler Hukukunda yeterince düzenlenmemiş alanlardan birisi kâr payı dağıtımıdır. Bu nedenle, sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımında farklı görüş ve uygulamalar ortaya çıkmakta, şirketlerin önünde rehber niteliğinde bir düzenleme bulunmadığından dolayı da kâr payı dağıtımında zaman zaman yasaya aykırı işlemler yapılabilmekte, bu da kâr payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararlarının iptali ya da butlanı ile sonuçlanabilmektedir. Yazının devamı...
Vergi Kaydının Silinmesi ile Şirket Sona Ermez Sermaye şirketi sayılan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin muhtelif vergi kanunları yönünden mükellef sıfatları bulunmaktadır. Şirketin vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerinin tamamen durdurulması ve sona ermesi halinde işi bırakma söz konusu olur. Ancak, işlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz. Vergi Usul Kanunu’nun 160’ıncı maddesinin birinci fıkrası gereği, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerini ta Yazının devamı...
Hisse Senedinizi ya Kaydettirin ya da Değiştirin Piyasa Raporu için hazırladığım bu ilk yazımla Siz değerli okurları en içten duygularla selamlıyorum. Güzel bir enerji ile yayın hayatına başlayan Piyasa Raporuna başarılar diliyorum, emeği geçenleri ayrı ayrı kutluyorum. Yazının devamı...