author
Necmettin Gündüz necmettin.gunduz@vdk.gov.tr

Torba yasada kısmi bölünme işlemleriyle ilgili önemli bir ayrıntı var!!! TBMM'ye sunulan 48 maddelik torba yasa teklifinde belkide en dikkat çekici düzenleme sermaye azaltımında vergilendirmeyi içeren 22’nci madde. Vergi idaresinin muhtelif özelgelerle uygulamasına yön verdiği sermaye azaltımı işlemleri, bu madde ile vergi kanunları yönünden yasal dayanağa sahip olacaktır. Yazının devamı...
Mükellefler Sermayelerini Artık Vergisiz Olarak Tamamlayabilecekler Sermaye tamamlama fonu uzun zamandır üzerinde durduğum, verilen idari görüşlerde vergiye tabi bir unsur olarak görülmesini daha önceki makalelerimde detaylı bir şekilde eleştirdiğim bir konudur. Yazının devamı...
Şirket Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Vergi Politikasının Rolü: Sermaye Artım İndirimi Düzenlenmesine Yönelik Eleştiriler 2 Şirket sermaye yapılarının belirlenmesinde etkin bir şekilde kullanılmaya başlanan vergi politikasının yansıması olan sermaye artırım indirimi düzenlemesi ile ilgili iyileştirici önerilerimizden dördüne bir önceki yazımızda yer vermiştik. Yazının devamı...
Şirket Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Vergi Politikasının Rolü: Sermaye Artırım İndirimi Düzenlenmesine Yönelik Eleştiriler 1 TCMB’nin en son Kasım/2021 dönemine ilişkin olarak açıklamış olduğu borç istatistiklerine göre Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre % 8,6 oranında artışla 124,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 6,7 oranında azalarak 53,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 25,4 oranında artarak 44,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Yazının devamı...
Kısmi Bölünme: Kanuna Göre Ayni Sermaye Koyma, Vergi İdaresine Göre Kısmi Külli Halefiyet, Vergileme Açısından Ne Önemi Var? Kısmi bölünmede devralan kurum iştirak hisselerinin bölünen kurum yerine bölünen kurum ortaklarına verilmesi nedeniyle yapılan sermaye azaltımı, vergilendirme açısından özellikli bir konudur. Yazının devamı...
318 Seri No.lu GVK Genel Tebliğinin Sosyal İçerik Üreticileri İçin Getirdikleri Günümüzde birçok ticari işletme marka ve ürünlerinin tanıtımını ve ürün satışlarını youtube, facebook, instagram, twitter gibi yüksek sayıda kullanıcısı bulunan sosyal medya platformlarında verdikleri reklamlar aracılığı gerçekleştirmekte olup anılan platformlardan verecekleri reklamları daha geniş kitlelere ulaştırmaları için genellikle sosyal medya fenomeni (influencer) olarak bilinen takipçi sayısı yüksek sosyal içerik üreticilerini ücreti mukabili kullandıkları görülmektedir. Yazının devamı...
Cezalandıran Yeniden Değerleme Düzenlendikleri tarih itibariyle işletmelerin anlık fotoğraflarını gösteren bilançolar, içeriğinde yer alan iktisadi kıymetleri tarihi değerleri üzerinden gösterir. Uzun dönemler bilançoda kayıtlı olan iktisadi kıymetler açısından bu durum iktisadi kıymetin cari değeri ile kayıtlı değeri arasında önemli tutarda farklar oluşmasına sebebiyet verir. İktisadi kıymetin satılması halinde cari satış değeri ile bilançodaki kayıtlı değer arasındaki fark ise vergiye tabi olacağından mükelleflerin ciddi ve Yazının devamı...