Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/piyasar1/public_html/app/controllers/Koseyazarlari.php on line 55

Warning: file_get_contents(https://finans.truncgil.com/v2/today.json): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/piyasar1/public_html/app/controllers/Koseyazarlari.php on line 55
Rıfat Bülent Demirbağ | Köşe Yazarı
author
Rıfat Bülent Demirbağ demirbagbulent@gmail.com

Kurum Kültürü Ve Kurumsal Değerler “Kültür”, “kurum kültürü”; “değer”, “kurumsal değerler” kavramları ne anlama gelir? Yazının devamı...
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Yapılan Sözleşmelerde Genel Kural ve İstisnalar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın “DÖVİZ” başlıklı 4’üncü maddesi (g) bendi ve Geçici 8’inci maddesi 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13.09.2018 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte; döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılmış veya yapılacak sözleşmelere belirli istisnalar dışında sınırlandırma getirilmiştir. Yazının devamı...
Döviz İşlemlerinde BSMV Uygulaması 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28’inci maddesi 1’inci fıkrası; “Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” hükmündedir. Yazının devamı...
Ukrayna'dan ve Rusya'dan İhracat Bedeli Dövizlerin Yurda Getirilmesinde Çözüm Önerileri Rusya’nın Ukrayna’yı 24.02.2022 tarihinde işgali ile başlayan süreçten etkilenen ve daha da etkilenecek olan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bu iki ülke ile Türkiye’nin tarım, sanayi, enerji ve hizmetler sektörlerinde yakın bağları bulunmaktadır. Ülkeler arasında inşaat ve turizm gelirleri dışında enerji ve tarım ürünleri ithalatı bağımlılığı söz konusudur. Yazının devamı...
Yatırım Teşvik Uygulamalarında Son Beş Yıl.. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar ve bu Kararlara dayanılarak çıkarılan Tebliğler, YATIRIM TEŞVİKLERİ'nin temel yapısını oluşturmaktadır. Bu kararlar 10.07.2018 tarihinden önce Bakanlar Kurulu Kararı, bu tarihten itibaren ise Cumhurbaşkanı Kararı olarak çıkarılmaktadır. Yazının devamı...
TL’deki Değer Değişimleri Yüzde Olarak Nasıl Hesaplanır? ABD doları, avro; uluslararası ödemelerde kabul gören paralar arasındaki ilk sıralardaki yerlerini uzun süredir korumaktadır. Uluslararası geçerliliği olan paralar, diğer ülke paralarına kolaylıkla ve serbestçe çevrilebilmektedir. Bir ülke parası konvertibl ise kişiler veya şirketler yabancı ülkelerden mal veya hizmet alımlarını o ülke parasıyla yapabilir. Burada önemli olan o ülke parasının, kabul edilebilir olmasıdır. Bir paranın konvertibl olması paranın yaygın olarak kullanılmasına tek başın Yazının devamı...
Türk Parasının Kıymetinin Korunması… 1930-2022 “Kambiyo” kelimesi günümüzde “döviz” kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Döviz, “yabancı para” demektir. Kambiyo, bu nedenle “yabancı para” anlamına gelmektedir. Kur ve parite ise bir ülke parasının yabancı paralara karşı olan değerini ifade etmektedir. Yazının devamı...
İhracat Bedeli Dövizin Yurda Getirilmesi, Getirilen İhracat Bedeli Dövizin %25'inin TCMB'ye Satılması Ülkemizin geçmişten günümüze en önemli döviz kaynakları; • İhracat, • Turizm, • Doğrudan veya portföy yatırımları olarak yabancı yatırımlar olmaktadır. Bu arada yurt dışında çalışanlarımızın gönderdiği tasarruflar da unutulmamalıdır. Yazının devamı...