Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/piyasar1/public_html/app/controllers/Koseyazarlari.php on line 55

Warning: file_get_contents(https://finans.truncgil.com/v2/today.json): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/piyasar1/public_html/app/controllers/Koseyazarlari.php on line 55
Caner Samancı | Köşe Yazarı
author
Caner Samancı caner.samanci@vdk.gov.tr

Transit Ticaretin Yeni Adresi: İstanbul Finans Merkezi TBMM’ye 20/10/2022 tarihinde sunulan Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kurumların transit ticaret faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların yarısının belirli şartların sağlanması halinde kurumlar vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenleme yer alıyor. Yazının devamı...
Sermaye Azaltımı İle İlgili Geç Kalan Düzenleme TBMM’ye 07/09/2022 tarihinde sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile tam mükellef kurumların sermaye azaltımında vergilendirilmesine dair düzenlemeler yer alıyor. Yazının devamı...
Torba Yasada Yemek Ücreti İstisnası Düzenlenmiyor, Kaldırılıyor! TBMM’ye 07/09/2022 tarihinde sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile işverenlerce çalışanlara uygulanan yemek bedelinin istisnaya konu edilmesine dair değişiklik öngörülüyor. Yazının devamı...
Kur Korumalı Mevduatta Ağustos Tehlikesi: 10 Milyar $ Bilindiği üzere 20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen, Yazının devamı...
Enflasyon Vergisi: 1.080.515.421.000 TL TBMM Genel Kurulundan onaylanarak geçen ek bütçe ile kamu harcamalarında öngörülen yaklaşık 1 Trilyon 80 Milyar TL kamu harcamasına kaynak olarak önemli ölçüde vergi gelirindeki artışların gösterildiği anlaşılmaktadır. Yazının devamı...
Türk Vergi Mükelleflerinin Dünya Refahının Artışına Olan Katkısı Mal ve sermaye hareketlerinin dünya genelinde büyük ölçüde serbest olması uluslararası ticareti yerel fiyat oluşumunda dahi söz sahibi hale getirmiştir. Yazının devamı...
Kambiyo Karlarının İstisnasına Yönelik Mevzuata Eleştirel Yaklaşım – II 20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen, yabancı paralarını ve/veya altın hesabı bakiyelerini Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kâr payları ile söz konusu mevduattan 2021/4.dönem elde edilen k Yazının devamı...
Vergi Tekniği Yönünden İhracat ve Üretim Firmaları için Getirilen %1 Kurumlar Vergisi İndiriminin Değerlendirilmesi 04.01.2022 tarih 2/4065 esas no.lu Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ihracat ve üretim firmaları için bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına münhasır olmak üzere %1’lik Kurumlar Vergisi indirimi öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu Kanun teklifinde yer alan yazımıza konu metin aşağıya alınmıştır. Yazının devamı...