Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/piyasar1/public_html/app/controllers/Koseyazarlari.php on line 55

Warning: file_get_contents(https://finans.truncgil.com/v2/today.json): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/piyasar1/public_html/app/controllers/Koseyazarlari.php on line 55
Selçuk Turgay Azak | Köşe Yazarı
author
Selçuk Turgay Azak selcukturgayazak@hotmail.com

KDV, Adi Ortaklığın Peşini Bırakmaz! Adi ortaklık, Türk Ticaret Kanununda düzenlenmediği için ticari işletme olarak kabul edilmeyen ve tüzel kişiliği olmayan bir iş birliğidir. Yazının devamı...
Damgalandık! Damga Vergisi bir hukuki işlem vergisi olup, Damga Vergisi Kanununa (DVK) göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir. Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, kağıda bağlanan hukuki durumun tekemmül etmesi halinde yani düzenlenen kağıdın imzalanması ya da işaret koyulması durumunda ve tarafları bağladığı anda oluşur. Yazının devamı...
Ceset Yoksa Cinayet de Yoktur! Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun (VUK) 353 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, mükellefler tarafından mal veya hizmet alım ya da satımı yapılmasına rağmen ilgili bentte yazılı olan belgelerin düzenlenmemesi ve alınmaması durumunda, düzenlenmesi gereken her bir belge için 534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2022'dan itibaren 500 TL Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği ifade ed Yazının devamı...
Özel Usulsüzlük Cezası Geçmişi Unutur Mu? Bu yazımızda, bir sermaye şirketinin tür değiştirdiği takvim yılı içerisinde tür değiştirmeden önce adına azami tutarda özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde, söz konusu şirket hakkında tür değiştirdikten sonra bir daha aynı takvim yılı içerisinde ve aynı fiilden dolayı özel usulsüzlük cezasının kesilemeyeceği hususu üzerinde durulacaktır. Yazının devamı...
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Nedir? Ulusal gelir ölçüm yöntemlerinden biri olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) kavramı, hesaplama yapılırken mukimlik yani coğrafi kriterin dikkate alındığı bir ulusal gelir hesabıdır. Yazının devamı...
Danıştay Nayloncuların Oyununu Bozdu! Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun (VUK) 359 uncu maddesi kaçakçılık suçlarını doğuran eylemleri içermektedir. Anılan maddede yer verilen fiiller, hürriyeti bağlayıcı cezaları gerektiren fiiller olup, b fıkrasında sahte belge düzenleyenlerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. İlgili bölümde ayrıca sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge olarak ifade edilmiştir. Yazının devamı...
24 Ocak 1980 Kararları 1980 yılına gelindiğinde Türkiye ekonomisi bir süredir ağır ekonomik koşulların ve makro ekonomik sorunların içerisinde kalmış vaziyetteydi. İthal ikameci sanayileşme politikaların uygulanabilirliği konusunda yaşanan sıkıntılar, 1973 sonlarında ortaya çıkan ve 1974 yılına sirayet eden küresel Petrol Krizi, arkasından gelen ABD ambargosu Türkiye ekonomisini derinden etkilemişti. Yazının devamı...
Ekonomimizde Türk Lirası Varlıklara Dönüşüm Süreci Bu yazımızda, kamuoyunun gündeminde olan ve ekonomik gelişmeler içerisinde öne çıkan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında mevzuat temelinde bilgiler paylaşılacak ve değerlendirmeler yapılacaktır. Yazının devamı...
Sıcak Paranın Bir Ekonomiye Yansımaları Sıcak para, kısa vadeli ve spekülatif yabancı sermaye olup, bir ekonomide yapılacak finansal yatırımları temsil etmektedir. Yazının devamı...