Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/piyasar1/public_html/app/controllers/Koseyazarlari.php on line 55

Warning: file_get_contents(https://finans.truncgil.com/v2/today.json): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/piyasar1/public_html/app/controllers/Koseyazarlari.php on line 55
Ercan Serdar Toksoy | Köşe Yazarı
author
Ercan Serdar Toksoy erser_toksoy@hotmail.com

Bağış ve Yardımların Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından Ele Alınması Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü kapsamında “bağış”; bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru olarak tanımlanmıştır. Yine TDK sözlüğünde “yardım” kavramı; Yazının devamı...
Aramalı İnceleme Süreci ve Getirmiş Olduğu Yükümlülükler Vergi denetiminde aramalı vergi incelemesi yoluna başvurulmasının sebebini ise normal bir vergi incelemesi ya da diğer denetim yöntemleri ile elde edilmesi mümkün olmayan kaçakçılık suçuna ilişkin suç unsurlarının elde edilmesi şeklinde açıklayabiliriz. Yazının devamı...
Tasfiye Süreci ve Yapılması Gereken İşlemler Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre tasfiye kelimesi arıtma, ayıklama, temizleme anlamına gelmekte olup, aynı zamanda batmış olan bir şirketin ortakları için, ortada kalan mal ve paranın paylaşılması anlamında da kullanılmaktadır. Yazının devamı...
VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN TECİL MÜESSESİ VE GETİRMİŞ OLDUĞU HÜKÜMLER Vergi Kanunlarımızın yayınlanma tarihi dikkate alınarak yapılan kronolojik sıralama neticesinde tecil müessesinin ilk ele alındığı kanun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunu’nun 48. maddesidir. Yazının devamı...
Adi Ortaklıklarda Temsil, Vergilendirme ve Sorumluluk 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda adi şirket ismiyle anılan fakat hukuki açıdan değerlendirildiğinde temelini 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan alan adi ortaklık kuruluş esaslarında benimsenen yöntemlerin kolay olması, üçüncü şahıslarla ilişki v.s gibi konularda sağlanan kolaylıklar açısından günümüz ticari hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Adi ortaklık; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 620 nci maddesindeki tanımı ile orantılı olmak üzere iki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişinin Yazının devamı...
Özel Esaslar Uygulamasının Mahiyeti ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu mahiyeti itibariyle değerlendirildiğinde vergide indirim ve iade hakkının sağlandığı bir kanundur. Mükellefler yürütmüş oldukları vergiye tabi işlemler sebebiyle hesaplanan KDV’den yüklenmiş oldukları KDV’yi indirebilmekte, indiremediğini ise kanunda belirtilen usul ve esaslara bağlı olacak şekilde iade almaktadır. Yazının devamı...
Teknokentte Faaliyet Gösteren Firmanın Yazılım Kiralamasının Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması ile ilgili 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 26/06/2001 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, teknoloji geliştirme bölgesi yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR- GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet hal Yazının devamı...