author
Uğur Gelincik ugur.gelincik@vdk.gov.tr

Alacağın Temliki Yoluyla Ödenen Ticari İşletme Borçlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İşletmeler ticari hayatları boyunca farklı hukuki görünümlere sahip işlemler gerçekleştirebilmektedir. Özellikle işletme faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından bu süreçte bazı borçlar edinilmekte, gelir getirici faaliyetler sonucu olarak da alacaklı duruma geçilebilmektedir. İşte bu noktada işletmeler, alacak ile borçlarını farklı ödeme ve tahsil yöntemleri ile nihayete erdirebilmektedir. Yazının devamı...
Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Süreci Nasıl İşleyecek? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun ilgili maddelerince hazırlanan 2022/11 sayılı tebliğ, 14.03.2022 tarihli ve 31778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yazının devamı...
Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği: Elektronik Belge Uygulamaları Çağımızda teknolojik gelişim baş döndürücü hızda gerçekleşmektedir. Birçok alanda uygulamaya konulan teknolojik uygulamalar ise günlük yaşantımızı oldukça kolaylaştırmaktadır. Yazının devamı...
Taşıt Alımlarında ÖTV İstisnası: Engellilik Derecesi ve Mahiyetinin Değerlendirilmesi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTVK)’un birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, taşıtların ilk iktisabında uygulanabilecek ÖTV istisnasının kanuni çerçevesi çizilmiştir. Söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi için gerekli özel şart ve detaylara ise idare tarafından yayımlanan tebliğ ve sirkülerlerde yer verilmiştir. Yazının devamı...
Güncel Değişiklikler Kapsamında Diğer Ücret Gelirlerinin Beyanı Bir önceki yazımızda diğer ücret gelirlerinin şekillendiği yasal mevzuat üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştuk. Dikkat çektiğimiz hususlar ve düzenleme önerilerinin ötesinde diğer ücret gelirleri 2022 yılında nasıl vergilendirilecektir? Yazının devamı...
Genç İşletme ve Girişimciler İçin Kuluçka Merkezleri Teknolojik gelişim, günümüz dünyasında ülkeler arası rekabetin net olarak hissedildiği güç savaşlarından biri haline gelmiştir. Öyle ki, ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri ile teknoloji yoğun üretim adımları birbirini destekler niteliktedir. Yazının devamı...
Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Vergi kanunlarında son dönemde oldukça fazla değişikliğe gidildiğini görmekteyiz. Özellikle geçtiğimiz yılın son döneminde yapılan değişiklikler oldukça fazla kişiyi yakından ilgilendirmiştir. Yapılan değişikliklerin hızlı şekilde gerçekleşmesi, yeni uygulamaların takip edilmesini de güçleştirmiştir. Böylesi durumlarda elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi noktasında duraksayan mükellefler açısından değişikliklerin dikkatle ele alınması gerekmektedir. Yazının devamı...