author
Yusuf Cihad Demet yusufdemet1@gmail.com

Motorlu Taşıtlar Vergisini Daha Az Ödemek Mümkün (MÜ?) Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), (I, I/A)-(II)-(IV) sayılı tarife olmak üzere motorlu kara taşıtları ile uçak ve helikopterler üzerinden alınan bir vergidir. Yazının devamı...
Limited Şirketlerin Vadesi Geçmiş Kamu Alacağından Kanuni Temsilcilerinin ve Ortaklarının Sorumluluğu Muhasebenin temel ilkelerinden birisi de kişilik kavramı olup tüzel kişiliği bulunan şirketlerin mal varlıkları ile bunların kanuni temsilcileri ile ortaklarının mal varlıkları ayrı kabul edilmektedir. Yazının devamı...
Personele Sağlanan Menfaatlerde Vergisel Yükümlülükler İşverenler tarafından hizmet erbabına sağlanan ayni ve nakdi her türlü menfaat, Gelir Vergisi Kanunu (GVK) kapsamında ücret olarak kabul edilmektedir. İşverenler, hizmetleri karşılığı personeline verdikleri nakdi ücret ödemelerine ilave olarak bir kısım yan menfaatler de sağlamaktadırlar. Bunların en sık karşılaşılanları ise yemek hizmeti verilmesi, barınma imkanı sağlanması, işyerine gidip gelmeleri için verilen ulaşım hizmeti ile giyim eşyası temini olarak karşımıza çıkmaktadır. İşverenlerin s Yazının devamı...
Basit Usule Çifte İstisna 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) kapsamında ticari kazanç elde eden ve aynı kanunun 47. maddesindeki genel şartlar ile 48. maddesindeki özel şartları eş anlı olarak sağlayan mükellefler basit usulde vergilendirilmektedir. Yazının devamı...