author
Şefik Şengün sefiksengun44@hotmail.com

1957 yılında Malatya İli Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Beldesinde doğdum. İlkokulu beldemde, Orta ve Lise öğrenimimi Malatya’da tamamladım. Daha sonra 1977 yılında girdiğim Bursa İTİA İşletme Fakültesinden 1981 yılında mezun oldum.

1982 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmenliği (sonradan Vergi Müfettişliği) görevine  başladım. Sırasıyla 5 yıl Ankara, 7 yıl Elazığ (5,5 yıl Denetim Büro Başkanlığı olmak üzere) ve 1,5 yıl kadar Aksaray'da çalıştım.  1996 yılı Eylül ayında istifa ederek, Malatya'da Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine başladım ve halen bu mesleğimi sürdürmekteyim.

Mesleğimi icra etmem yanı sıra, Sosyal faaliyetlerde bulundum. Bir dönem (4 yıl) Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı, bir dönem Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundum. Yine üyesi bulunduğum Gaziantep YMM Odasında, dönem dönem Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeliği yaptım. Aynı zamanda 2003 yılından beri YMM Odasının Malatya İl temsilcisiyim. Evli, 3 çocuk babasıyım.

Belgesiz Gider ve Bu Kapsamda Yapılan Yol Ücreti Giderleri Günümüzde çok karşılaşılan sorunlarından bir tanesi de işverenler tarafından çalışılan personele verilen bilet, akıllı bilet (kart) ve diğer ulaşım araçları ile ilgili belgelendirme sorunu olmaktadır. Yazının devamı...
7420 Sayılı Yasa İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Bazı Kanun ve Kararnamelerde değişiklik yapan 7420 Sayılı Kanun, 09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Sözkonusu Yasa ile Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler sırasıyla özet halinde aşağıya çıkarılmıştır. Yazının devamı...
43 Seri Nolu Tebliğ İle Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Ne Gibi Değişiklikler Yapılmıştır? 25.10.2022 tarih ve 31994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 43 Seri Nolu KDV Tebliği ile “KDV Genel Uygulama Tebliğinde” aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Yazının devamı...
KDV Tevkifatına Tabi Teslimler Ve Oranları KDV Kanunu’nun 9. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, Bakanlık vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir. Bu konuda şartlar ve maliye politikalarına göre sık sık düzenlemeler yapıldığı bilinmektedir. Bunların takibi ve birebir bilgi dağarcığında tutulması neredeyse imkansız hale gelmektedir. Yazının devamı...