Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/piyasar1/public_html/app/controllers/Koseyazarlari.php on line 81

Warning: file_get_contents(https://finans.truncgil.com/v2/today.json): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/piyasar1/public_html/app/controllers/Koseyazarlari.php on line 81
Tatil/Konaklama Hizmetinin Önceden Acente Vasıtası İle Satın Alınması Halinde Konaklama Vergisinin Durumu | Seçkin Kepenek
Seçkin Kepenek
Yayın Tarihi : 15-12-2022
Okunma Sayısı: 412

Tatil/Konaklama Hizmetinin Önceden Acente Vasıtası İle Satın Alınması Halinde Konaklama Vergisinin Durumu

          Bilindiği üzere 05/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisi, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 61 inci maddesiyle değiştirilen 7194 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

 

            Konunun ayrıntılarına daha önce yazılan “Karavan Ve Çadır Turizmi Özelinde Konaklama Vergisinin Uygulaması” başlıklı yazımızda yer vermiştik. (İlgili yazı: https://piyasaraporu.com/koseyazarlari/koseyazisi/227) Bahsi geçen yazının hazırlanışı sırasında konaklama vergisi uygulama genel tebliği henüz yayımlanmamış idi. Genel tebliğ, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 01.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin, tebliğ taslağı ile çok bir farkı olmasa da dikkat edilmesi gereken önemli bir konu göze çarpıyor. Acenteler tarafından otellerde/tesislerde konaklayacak olanlara yapılan satışlarda, satış fiyatına konaklama vergisinin dahil edilip edilmediği.

 

Öncelikle burada açıklanmaya çalışılan konu, tatil paketinin otel işletmelerinin (burada otel işletmesinden kasıt konaklama hizmeti veren ve konaklama vergisi mükellefi olan pansiyon, motel, kamping vb. tüm işletmelerdir.) kendisinden satın alınmasından ziyade, tatilin bir acente vasıtası ile konaklama fiilinden önceki bir tarihte satın alınması ile ortaya çıkmaktadır.

 

Konaklama vergisinde vergiyi doğuran olay vergiyi doğuran hizmetin sunulması ile meydana gelmektedir. Konaklama vergisinin matrahında KDV, KDV’nin matrahında ise konaklama vergisi yer almamaktadır. Burada odaklandığımız konu, Katma Değer Vergisinden bağımsız olarak acenteler tarafından satışı yapılan tatil/konaklama hizmetlerinin oteller/konaklama yerleri tarafından verilmesi sırasında ortaya çıkan konaklama vergisidir.

 

Konaklama vergisinde; verginin, konaklama ile doğması nedeni ile oteller/tesisler tarafından konaklama hizmetinden önce acentelere yapılan satışlarda konaklama vergisi doğmayacak ve bu vergi oteller tarafından acentelere kesilen faturalarda gösterilmeyecektir. Acenteler tarafından konaklayacak olan nihai kişilere yapılacak satışlarda, fiyatın içerisinde konaklama vergisinin yer almaması durumunda otel/tesis vb. konaklama yerlerinde konaklayacak olanları ufak bir sürpriz bekliyor olabilir.

 

Acenteden satın aldığınız tatil veya konaklamanın satış fiyatının içerisinde konaklama vergisi yoksa, tatilinizin/konaklamanızın sonunda otel işletmesi çıkış işlemleri (check-out) esnasında acenteye ödemiş olduğunuz tatil ücretinde yer almayan konaklama vergisini sizden talep edebilir.

 

Elbette; konaklama fiili ile doğan bu vergi için otel işletmesi, aralarında yapacakları bir sözleşme ile vergiyi acenteye yansıtabilir ancak verginin mükellefi olan otel işletmesi bu vergiyi sizden talep etmesinin önünde bir engel yok.

 

Ayrıca; tatil fiyatının dolayısı ile vergi matrahının artması ile konaklama vergisi tutarının da artacağı göz ardı edilmemelidir.

 

Konu ile ilgili olarak tebliğde yer alan örnekler şu şekilde:

 

Örnek: Tatil köyü işleten (B) tarafından, 6/8/2023-10/8/2023 tarihlerini kapsayan dört gece her şey dahil konaklama hizmeti, 15/3/2023 tarihinde KDV hariç 2.000 Türk lirası karşılığında (C) acentesine; acente tarafından da 3/4/2023 tarihinde müşteri (D)’ye 2.400 Türk lirası karşılığında satılmıştır.  Acente (C) tarafından müşteri (D)’ye yapılan satış konaklama vergisi hariç olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda mükellef (B) tarafından konaklayan (D)’ye sadece konaklama vergisine ilişkin düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir.

 

Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (2.000 TL x 0,02=)          : 40 TL

 

GENEL TOPLAM                                                                         : 40 TL

 

Örnek: Otel işleten (R), bünyesinde bulunan bir odanın beş gecesini (S) acentesine 15/2/2023 tarihinde KDV hariç 10.000 Türk lirasına satmış, söz konusu oda aynı süre için (T) kişisine (S) acentesi tarafından da tüm vergiler dahil 12.000 Türk lirasına satılmış ve müşteriye yapılan satışın konaklama vergisi dahil olduğu konaklama tesisine tevsik edilmiştir. Buna göre, hizmetin sunulmasından sonra mükellef (R) tarafından acente (S)’ye düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir.

 

Konaklama Bedeli (KDV hariç)                                                     :    10.000 TL

 

Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (10.000 TL x 0,02=)         :         200 TL

 

KDV Matrahı                                                                                  :    10.000 TL

 

Hesaplanan KDV Tutarı (10.000 TL x 0,08=)                                :         800 TL

 

GENEL TOPLAM                                                                         :    11.000 TL

 

Tatil bitişinde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için, 2023 yılındaki tatil planlarınız için acentelerden satın almış olduğunuz tatil paketlerinin içerisinde konaklama vergisinin bulunup bulunmadığını acentenize mutlaka sormanızı tavsiye ederim.

 

KAYNAKÇA

Yazarın Diğer Yazıları

Karavan Ve Çadır Turizmi Özelinde Konaklama Vergisinin Uygulaması