SGK’nın Dijital İletişim Ve Sosyal Medya Kanalları

SGK’nın Dijital İletişim Ve Sosyal Medya Kanalları

Tüm vatandaşların çalışma hayatında ve çalışma hayatı dışında karşılaşabilecekleri fizyolojik, mesleki, sosyo-ekonomik risklerin günümüzde en aza indirilmesi son derece önemli. Bu tür risklerin varlığı da hem özel hem de kamu sektöründe farklı alanlarda sigortacılığın gelişmesini sağlıyor. Kamu sektöründe en çok bilinen ve ülke çapında sosyal politikaların uygulanmasını sağlayan, sosyal sigortacılığın odak noktası ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK).

SGK’nın hizmetleri doğumdan ölüme ve hatta ölüm sonrasına dahi uzandığı için sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında vatandaşların asgari düzeyde de olsa bilgi sahibi olmaları, hatta burada SGK’nın anayasası sayılabilecek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu bilmeleri çok önemli.

Peki vatandaşlar SGK’nın hizmetlerinden ne kadar haberdarlar? Çalışma hayatı içerisinde vatandaşlar; işçiler, işverenler ve tüm ilgililer işi gücü bir kenara bırakıp, kendi uzmanlık alanları olmayan bir konuda vakit ayırıp bu mevzuatı öğrenmek zorundalar mı? Tabii ki herkesin doğrudan uzmanlık gerektirecek seviyede mevzuat bilgisine sahip olması mümkün değil. Zaten vatandaşlar genelde SGK hakkında bilgi sahibi olduğunu düşündükleri tanıdıkları kişilere başvurarak, danışarak sorunlarını çözüyorlar. Ya da profesyoneller, işverenler bu alanda faaliyet göstererek özel hizmet veren mali müşavir, sosyal güvenlik müşaviri ve benzeri danışmanlardan hizmet almayı tercih ediyorlar.

Peki vatandaşlar başka hiç kimseye başvurmadan doğrudan SGK’nın hizmetleri hakkında nasıl bilgi alabilirler? Bu konuda maalesef halen bir bilgi eksikliği mevcut. Oysa SGK kamuda örnekleri çok olmayan ve temkinli yaklaşılan bir alanda cesur davranarak farklı hizmetler sunuyor. SGK son yıllarda hem verdiği eğitimler hem de dijital platformlardaki girişimleriyle sosyal güvenlik bilincinin gelişmesi ve vatandaşların mevzuat denizinde boğulmadan, doğru, hap bilgiye ulaşmaları için ciddi bir emek ve çaba sarf ediyor. Bu kapsamda fiziki olarak vatandaşlar SGK’nın herhangi bir ünitesine gittiklerinde halkla ilişkiler, rehberlik, danışmanlık ve benzeri isimleri olan servislerden doğrudan bilgi alabiliyorlar. Kurumun Sosyal Güvenlik Denetmenleri de 81 ilin tamamında aktif bir şekilde sahada rol alarak işverenleri ve işçileri bilgilendirmek amacıyla belirli dönemlerde rehberlik faaliyeti yürütüyorlar. Ayrıca özellikle her yıl mayıs ayında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası başta olmak üzere çeşitli dönemlerde eğitimler, seminerler düzenlenerek toplumun farklı kesimleri bilgilendiriliyor. Eğitim kapsamında Kurum tarafından çeşitli meslek kuruluşlarında, üniversitelerde sempozyumlar, öğrenci yurtları ve benzeri pek çok yerde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Peki SGK’ya hiç gitmeden, dijital ortamlarda, sosyal medyada Kuruma ulaşmak mümkün mü? İçinde yaşadığımız teknoloji ve internet çağında vatandaşlar ellerindeki dijital cihazlardan SGK ile ilgili nelere ulaşabilirler? Burada Kurumun sosyal medyayı da çok etkili bir şekilde kullanmaya başladığını görüyoruz. Vatandaşlar telefonlarıyla ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ne başvurarak sorularına cevap alabiliyorlar. ALO 170 hattı çok aktif bir şekilde çalışıyor. ALO 170 hattında sadece 2022 yılında çözüme kavuşturulan çağrı sayısı daha yılın ortasına gelmeden 9 milyona yaklaşmış durumda.  Ayrıca her pazartesi saat 17:05’te Trt Radyo 1’de Kurum tarafından hazırlanan Sosyal Güvenlik Rehberi isimli radyo programı mevcut. Kurum Youtube platformunda da aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bahsi geçen radyo yayını, sonrasında Kurumun Youtube sayfasından dinlenebiliyor. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu Youtube sayfasında her hafta pazartesi günü saat 10.00’da yayınlanan Sosyal Güvenlik Sözlüğü programı ve her cumartesi saat 10.00’da SGK’ya Sorun programı da izleyiciyle buluşuyor. Burada Kurumun uzman personellerinin yanı sıra daire başkanı, genel müdür gibi yöneticilerinin doğrudan bilgilendirme videolarına ulaşılabiliyor. SGK’nın Youtube sayfasında pek çok popüler olmuş Youtube kanalından çok daha fazla sayıda, ciddi emekler verilerek hazırlanan 900’ü aşkın dijital içerik mevcut. Tüm bu bahsedilen dijital hizmetlerden ücretsiz bir şekilde faydalanılabiliyor.

Bu dijital kanalların ve sosyal medya kullanımının önemine, dikkat çekiciliğine dair bir örnekle yazımızı sonlandıralım. Yukarda bahsettiğimiz bilgilendirme toplantılarından bir tanesinde eğitici olarak şahsen bulunma şansım oldu. Bu eğitim kapsamında Sosyal Güvenlik Denetmenleri olarak Ankara’da bulunan bir öğrenci yurdunda ülkemizin genç beyinleriyle bir araya geldik. Eğiticiler iyi bilirler ki genellikle yapılan sunumların sonuna doğru hitap edilen kitlenin ilgisi, dikkati dağılır ve dolayısıyla etkileşim en az seviyeye iner. Ancak burada yaptığımız sunumda son sözlerimizde SGK’nın dijital iletişim kanallarından ve sosyal medya kanallarından bahsettiğimizde öğrencilerin ilgisinin arttığını ve sunum sonunda arka arkaya sorular sormaya başladıklarına şahit olduk. Buradan da hareketle içinde yaşadığımız dijital çağda tüm kurumların kendi görev alanlarıyla ilgili eğitim, tanıtım ve halkla ilişkiler birimlerinde dijital içerikler üretmesi hem hizmet kalitesinin arttırılması hem de sosyal medyayı aktif şekilde kullanan tüm vatandaşların doğrudan ilk kaynaktan bilgilendirilmeleri açısından son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.