KDV Tevkifatına Tabi Teslimler Ve Oranları

KDV Tevkifatına Tabi Teslimler Ve Oranları

KDV Kanunu’nun 9. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, Bakanlık vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir. Bu konuda şartlar ve maliye politikalarına göre sık sık düzenlemeler yapıldığı bilinmektedir. Bunların takibi ve birebir bilgi dağarcığında tutulması neredeyse imkansız hale gelmektedir.

 

Buna istinaden konu ile ilgili bugüne kadar çıkan KDV tebliğlerinden yararlanmak suretiyle, okuyucuların bilgisine küçük bir derleme sunmak istedim. Konular bir makale şeklinde düşünülmediğinden, kısaca Tablolar halinde özet olarak hazırlanmıştır.

 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir. KDV tevkifatı 2’ye ayrılmaktadır.

1- Tam Tevkifat Uygulaması: Gerçek usulde KDV mükellefi olmayanlardan yapılan tevkifattır. Çünkü bunların indirim ve beyan imkanları sözkonusu değildir. Ancak 01.05.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, 41 ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, alıcı ile satıcı mükellefin anlaşmaları kaydıyla, kısmi tevkifat kapsamındaki mal ve hizmet alışların tamamına ait KDV’yi tevkif etme (tam tevkifat uygulama) hakkı tanınmıştır.  Bunlara ayrıca yer verilecektir.

2- Kısmi Tevkifat Uygulaması: Gerçek usulde KDV’ye tabi mükelleflerden yapılan tevkifattır. Çünkü bunların indirim ve beyan verme yükümlülükleri sözkonusudur.

 

Tablolar 2’e ayrılmıştır.

  1. A) Güncel Tevkifat Oranları,
  2. B) İhtiyari Tevkifat Kapsamına Alınan Mal ve Hizmet Teslimleri.

 


A- 20.09.2022 TARİHİ İTİBARIYLA GÜNCEL KDV TEVKİFATI ORANLARI

 

 

S. No

Konusu

Başlangıç Tarihi /Yasal Dayanak ve Oran

KDV Genel Uyg. Tebliğindeki Yeri

En Son Yür. Tevkifat  Oran

Tevkifat Yapacaklar

A

Tam Tevkifat Kapsamındaki İş ve İşlemler

 

 

2.1.2.

Genel Oran

 

1

İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye'de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler

 

2.1.2.1.

Tüm KDV Mükellefleri

2

Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler

 

2.1.2.1.2.

Tüm KDV Mükellefleri

3

Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan

Teslim ve Hizmetler

 

01.04.1986

 

19 seri nolu KDV Tebliği

 

Genel Oran

(% 18)

2.1.2.2.

Tüm KDV Mükellefleri

4

Kiralama işlemleri

16.12.1988

 

30 ve 31 seri nolu KDV Tebliğleri

 

Genel Oran

(% 18)

2.1.2.3.

Tüm KDV Mükellefleri

5

Reklam verme işlemleri

16.12.1988

 

30 seri nolu KDV Tebliği

 

Genel Oran

(% 18)

2.1.2.4.

Tüm KDV Mükellefleri

6

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması

01.05.2022

 

Genel Oran

(% 18)

2.1.2.5.

Tüm KDV Mükellefleri

 

 

B - KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ İŞ VE İŞLEMLER

 

 

7

Yapım işleri ile bu işlere birlikte verilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

01.11.2003

 

89,91,99 seri nolu KDV Tebliğleri

1/3

 

14.07.2006 tarihinden

1/6

 

01.05.2014 tarihinden itibaren 2/10

 

01.10.2017 tarihinden itibaren 3/10

2.1.3.2.1.

01.03.2021 tarihinden itibaren

4/10

Belirlenmiş Alıcılar ve 01.03.2021 tarihinden itibaren KDV dahil 5 milyon ve üzeri yapım işleri yapanlarda dahil

8

Yapım işlerinden ayrı verilen Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

01.11.2003

 

89,91 seri nolu KDV Tebliğleri

1/2

 

2.1.3.2.2.

9/10

Belirlenmiş Alıcılar

9

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

 

 

01.11.2003

 

89,91 seri nolu KDV Tebliğleri

 

1/3

 

2.1.3.2.3.

5/10

01.03.2021 tarihinden itibaren

7/10

Belirlenmiş Alıcılar

10

Her türlü yemek servisi ve Organizasyon Hizmetleri,

01.11.2003

 

89,91,95 seri nolu KDV Tebliğleri

1/3

 

01.08.2005 10tarihinden 11itibaren

1/2

2.1.3.2.4.

5/10

Belirlenmiş Alıcılar

11

İşgücü Temin Hizmetleri

01.12.2005

 

96,97 seri nolu KDV Tebliğleri

 

9/10

2.1.3.2.5.

9/10

Tüm KDV Mükellefleri

12

Yapı Denetim Hizmetleri

01.02.2005

 

93,99 seri nolu KDV Tebliğleri 

1/2-

2.1.3.2.6.

9/10

Tüm KDV Mükellefleri

13

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

 

10.01.1996

 

51,53,58, 105,107 seri nolu KDV Tebliğleri

2/3

30.06.2007 itibaren 105 ile kaldırıldı.   

 

05.01.2008 tarihinden itibaren 107 ile tekrar

½

2.1.3.2.7.

5/10

01.03.2021 tarihinden itibaren

7/10

Tüm KDV Mükellefleri

14

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

 

2.1.3.2.8.

9/10

 

15

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

 

2.1.3.2.9.

9/10

Tüm KDV Mükellefleri

16

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

01.11.2003

 

89,91,95 seri nolu KDV Tebliğleri

16

1/2

 

01.08.2005 tarihinden itibaren

2/3

2.1.3.2.10.

7/10

01.03.2021 tarihinden itibaren

9/10

Tüm KDV Mükellefleri

17

Taşımacılık Hizmetleri

 

2.1.3.2.11.

5/10

01.03.2021 tarihinden itibaren

Karayolu yük taşımacılığın-dan

2/10

Tüm KDV Mükellefleri

18

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

 

2.1.3.2.12.

5/10

01.03.2021 tarihinden itibaren

7/10

Belirlenmiş Alıcılar

19

Diğer Hizmetler

 

2.1.3.2.13.

5/10

01.03.2021 tarihinden itibaren

5/10

Tüm KDV Mükellefleri

20

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

 

2.1.3.2.14.

01.03.2021 tarihinden itibaren

Aşağı tablodadır.

Tüm KDV Mükellefleri

 

Sözleşmede Öngörülen Hizmet 

 

Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı

 

 İşlem Türü 

 Oran 

 

 

 Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri 

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.10. bölümü) 

9/10 (1)

Tevkifat Yok

5/10

  İlaçlama Hizmetleri 

  Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri 

  Temizlik Hizmetleri 

  Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri 

  Atık Yönetimi Hizmetleri 

  Hasta Yönlendirme ve Refakat/Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri 

  İşgücü Temin Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.5. Bölümü) 

9/10

Tevkifat Yok

5/10

  Güvenlik Hizmetleri 

  Otopark Hİzmetleri 

  Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti 

  Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.10. bölümü) 

Tevkifat Yok*

Tevkifat Yok

5/10

  Mefruşat Hizmeti 

  Yemek Hizmeti 

  Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.4. Bölümü) 

Tevkifat Yok*

Tevkifat Yok

5/10

  Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti 

  Yapım İşleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.1. Bölümü) 

4/10 (1)

4/10 (1)

4/10 (1)

  Bina ve Arazi Hizmetleri 

  Laboratuvar Hizmeti 

-

Tevkifat Yok

Tevkifat Yok

-

  Görüntüleme Hizmeti 

  Rehabilitasyon Hizmeti 

  Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti 

  Hastane Bilgi Yönetimi Hizmeti 

(1) KDV Genel Uyg. Teb. Değişiklik yapan 35 Sayılı Tebliğ ile ‘3/10’ ibareleri ‘4/10’ olarak, ‘7/10’ ibaresi ‘9/10’ olarak değiştirilmiştir.

 

21

Ticari Reklam Hizmetleri

 

2.1.3.2.15.

01.03.2021 tarihinden

3/10

Tüm KDV Mükellefleri

22

 

Külçe Metal Teslimleri

01.08.2005

 

95 seri nolu KDV Tebliği

 

9/10

31 Seri Nolu Değ. Tebliğ

2.1.3.3.1.

5/10

 

01.04.2020 Tarihinden itibaren

 

7/10

Tüm KDV Mükellefleri

23

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

04.05.2007

 

104 Nolu Tebliğle

9/10

 

31 Seri Nolu Değ. Tebliğ

2.1.3.3.2.

5/10

 

01.04.2020 Tarihinden itibaren

 

7/10

 

Tüm KDV Mükellefleri

24

Hurda ve Atık Teslimi

10.01.1996

 

51,81,85,86 seri nolu KDV Tebliğleri

 

01.04.2002 tarihinden itibaren 9/10

 

01.08.2002 tarihinden itibaren hurda plastik, kağıt ve cam da 9/10

 

2.1.3.3.3.

5/10

01.04.2020 Tarihinden itibaren

 

7/10

 

 

 

 

Tüm KDV Mükellefleri

25

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

12.07.2008

110 seri nolu KDV Tebliği

 

9/10

2.1.3.3.4.

 

Tüm KDV Mükellefleri

26

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

05.01.2008

 

107,108 seri nolu KDV Tebliğleri

1/2

 

27.02.2008 tarihinden itibaren

% 90

2.1.3.3.5.

9/10

Tüm KDV Mükellefleri

27

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

 

2.1.3.3.6.

5/10

 

Tüm KDV Mükellefleri

28

Diğer Teslimler

 

2.1.3.3.7.

Uygulama 01.03.2021 tarihinden itibaren başladı

 

2/10

Tüm Vergi Mükellefleri

29

Demir Çelik Ürünlerinin Teslimi

Uygulama 01.05.2022 tarihinden itibaren başladı

 

4/10

 

2.1.3.3.8.

01.11.2022 tarihinden itibaren

 

5/10

Tüm Vergi Mükellefleri

 

 

B- İHTİYARİ OLARAK TAM TEVKİFAT KAPSAMINA ALINAN MAL VE HİZMETLER

 

Tebliğ Kodu

HİZMETLER

2.1.3.2.1.

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

2.1.3.2.2.

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

2.1.3.2.3.

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

2.1.3.2.4.

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

2.1.3.2.5.

İşgücü Temin Hizmetleri

2.1.3.2.6.

Yapı Denetim Hizmetleri

2.1.3.2.7.

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

2.1.3.2.8.

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

2.1.3.2.9.

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

2.1.3.2.10.

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

2.1.3.2.11.

Taşımacılık Hizmetleri

2.1.3.2.12.

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

2.1.3.2.14.

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

2.1.3.2.15.

Ticari Reklam Hizmetleri

 

MALLAR

2.1.3.3.1.

Külçe Metal Teslimleri

2.1.3.3.2.

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

2.1.3.3.3.

Hurda ve Atık Teslimi

2.1.3.3.4.

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

2.1.3.3.5.

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

2.1.3.3.6.

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

2.1.3.3.8.

Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi

 

Ancak aşağıda belirtilen mal ve hizmetler, isteğe bağlı tevkifat kapsamına dahil edilemeyecektir.

 

2.1.3.2.13.

Diğer Hizmetler

2.1.3.3.7.

Diğer Hizmetler

 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla,