Kontrolmatik pahalı mı?

Kontrolmatik pahalı mı?

Son dönemlerde özellikle sosyal medya veya farklı mecralarda SASA, SMARTG, KONTR, GESAN, HEKTS gibi şirketlerin pahalı olup olmadığı tartışılmaktadır. Bir şirketin pahalı olup olmadığı o anki Fk, Pd/Dd oranı ile değil gelecek beklentileri ile ilgilidir. Pahalı yada ucuz olup olmadığının anlaşılabilmesi için şirketler öncelikle temel açıdan tetkik edilmeli, sağlam verilere sahip, iyi yönetilen, vizyon sahibi şirketlerin büyüme stratejilerine ve hedeflerine odaklanılmalıdır. Şirketlere ancak bu kriterlere göre ucuz yada pahalı denilebilir. Zira borsada 1 ilâ 3 Fk’lar ile işlem görüp bu hisse niye gitmiyor denilen şirket sayısı da oldukça fazladır. Belki de 1 Fk pahalıdır. Bu durum nasıl bakıldığına bağlı olarak değişir.

 

Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine, ağırlıklı olarak enerji kaynaklarının verimli kullanılması için farklı projeler ve hizmetler sunma konusunda yıldız pazarda faaliyette bulunmakta olup 19.10.2020 tarihinden itibaren BİST’te işlem görmektedir.

 

Şirketin ödenmiş sermayesi 200.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000,00 TL olup sermayesinin %39,31’lik kısmı halka açıktır.

 

Şirketin mali tabloları tetkik edildiğinde 2020, 2021 yılları için sırasıyla 201.140.000,00 TL ve 611.810.000,00 TL hasılat yaptığı görülmüştür. 2022 yılının ilk üç çeyreğinde ise şirketin hasılatı 855.041.000,00 TL’dir. Şirketin satışlarındaki gözle görülür artış karlılığına da yansımış olup 2020, 2021 dönem net karları sırasıyla 23.980.000,00 TL ve 130.670.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk üç çeyreğinde ise 195.003.000,00 TL kar elde ederek kar büyümesini sürdürmeye devam etmiştir.  

 

Ayrıca şirketin bilançosunun sağlam olup olmadığının kontrol edilmesi amacıyla kullanılan rasyolardan cari oranın (Dönen Varlıklar/KVYK) 1,3, asit test oranının (Dönen Varlıklar-Stoklar/KVYK) ise 1,00  olduğu, bu verilerin hem sektör ortalamalarına göre hem de dünyada kabul görmüş standartlara göre ideal durumda olduğu gözlemlenmiştir. Şirketin özsermaye karlılığı ise 2020 yılı sonunda %27,21 iken 2022 yılı üçüncü çeyrek verilerinin açıklanması ile % 76,20’lere çıkarak mükemmel bir seviyeye gelmiştir. Bu veriler şirketin iyi yönetilmesini, karlılığını artırmasını, sektöründe iyi durumda ve temel açıdan sağlam olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli verilerdir.

 

Şirket, 15.06.2022 tarihinde KAP’a İngilizce olarak gönderdiği bildiride 2026 yılına kadar olan beklentilerini açıklamıştır. KAP bildirisinde özetle şirketin 2026 yılında toplam 784,9 milyon dolar ciro hedefinin olduğu açıklanmıştır.

 

 

Bu beklentilerle 2026 yılı için hisse başı kar hesaplayacak olursak,

 

(Net kar marjı %23, Usd Kuru 18,60 TL olarak alınmıştır.)

 

*2026 Hasılat: 784.900.000,00*18,6=14.599.140.000,00 TL

 

2026 Dönem Net Karı: 14.599.140.000,00*0,23=3.357.802.200,00 TL

 

Hisse başı kar: 3.357.802.200,00/200.000=16,79

 

2026 Fiyat Kazanç Oranı= Hissenin bu günkü fiyatı/ Hisse başı kar=162/16,79=9,65

 

Yukarıda yapılan hesaplamalarda görüleceği üzere KONTR hissesinin 2026 yılı Fk oranı tarafımızca beklentiler doğrultusunda hesaplanmış olup 9,65 olarak bulunmuştur. Şirketin iyi yönetilmesi, karlılığını sürekli artırması, yenilikçi ve aynı zamanda finansal açıdan sağlam rasyolara sahip olması da göz önünde bulundurularak, büyüme hissesi olan Kontrolmatik’in büyüme hisselerinde makul olarak kabul edilebilecek 40-50 Fk oranı ile işlem görebileceği düşüncesi ile 2026 yılına kadar dolar bazında ortalama 4 ilâ 5 kat kazandırabileceği düşüncesindeyim.

 

Temel açıdan kısa bir değerlendirme yapılan KONTR hissesi ile ilgili olarak düşüncelerim yatırımcılar için UZUN vadeli olarak değerlendirilmelidir. Kesinlikle büyüme hisseleri al sat şeklinde düşünülmemeli ve uzun vadede toplanmalıdır.

 

Önceki yazılarımda yer alan temel, teknik analiz ve yatırımcı psikolojisi noktalarına dikkat edilerek ve dünya ile ülkemizin ekonomik, siyasi, sektörel haber akışları takip edilerek pozisyonlar alınmalı ya da korunmalıdır.

 

Burada ki analizlerim kısa, öz bir şekilde köşe yazısı formatında olup dileyen kişilerin takas analizi, diğer indikatörler ve diğer temel ve teknik verilere bakmaları kendilerine faydalı olabilecektir.

 

Burada yapmış olduğum analizlerin tamamı benim şahsi düşüncelerim olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir ve beni bağlamaktadır.