Konutlardaki KDV Oranlarındaki Değişikliklerin Yansımaları

Konutlardaki KDV Oranlarındaki Değişikliklerin Yansımaları

29 MART 2022 tarihli 5359 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete de yayımlanarak yasallaşan konutlara ilişkin KDV oranlarındaki değişiklikler kimi inşaat sektörü temsilcisini memnun ederken kimi temsilcileri de rahatsız etmiş görünüyor.

Peki konuyu eski ve yeni halleri ile ele alarak değerlendirelim isterseniz;

Konuttan alınan katma değer vergisinde büyükşehir dışındaki yerlerde net alanı 150 m2 altında yüzde 1 olan KDV oranı yüzde 8 olarak değiştirildi. Büyükşehirlerde ise net alanı 150 m2 altındaki konutlarda m2 değerine göre yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 oranında KDV uygulanmaktaydı ve yeni düzenleme ile tek tip KDV oranı yani yüzde 8 oranı ile sabitlenmiş oldu.

En önemli değişiklik ise net alanı 150 m2 üstündeki konutlardaki kademeli KDV oranına geçiş diyebiliriz, yani 150 m2 üstünde konutlarda eskiden KDV oranı yüzde 18 iken, yapılan değişiklikle 150 m2 ye kadar yüzde 8, 150 m2 üstünde kalan m2 ye ise eskiden olduğu gibi yüzde 18 uygulanmak suretiyle değişikliğe gidilmiştir. Örnek verecek olursak net alanı 170 m2 olan bir konutta 150 m2 si için yüzde 8 KDV oranı uygulanacak kalan 20 m2 ye ise yüzde 18 KDV oranı uygulanacak. Son yıllarda KDV uygulamalarından dolayı ülkemizde inşa edilen konutlarda üç artı bir veya sıkıştırılmış dört artı bir dairelerin net alanlarının 149 m2 olduğu gözlenmekteydi, yapılan son değişiklikle aslında geniş evlere talebin artmasını da dikkate alacak olursak mezkur değişikliği memnun edici bir gelişme olarak görebiliriz. Tabi ki 150 m2 altındaki konutlarda yüzde 1’den yüzde 8’e geçiş uygulamasının tekrar gözden geçirilmesinin hem hane halkı hem de sektör temsilcilerinin çıkarları açısından daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim.

Yapı ruhsatı tarihi söz konusu değişikliklerde büyük önem taşımaktadır. 01.04.2022 tarihinden önce yapı ruhsatı almış olmak kaydıyla büyükşehir alanları dışında inşa edilen konutlarda yine net alanı 150 m2 altında yüzde 1 uygulaması devam edecek. Büyükşehir alanlarında da 01.04.2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alanlar için eski uygulama geçerli olacak yani net alanı 150 m2 ve altındaki konutlarda yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 KDV oranları geçerli olacaktır.

Buraya kadar anlattıklarımızı aşağıdaki tablo ile özetleyecek olursak;

Net Alan

Büyükşehirlerde

B.Şehir dışı

 

Eski Hali

Yeni Hali

Eski Hali

Yeni Hali

150 m2 altı

%1   %8    %18

%8

%1

%8

 

150 m2 üstü

%18

150 m2 kadar %8

%18

150 m2 kadar %8

 

 

150 m2 üstü %18

 

150 m2 üstü %18

Bugün özellikle en sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi de 01.04.2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış ve 150 m2 üzerinde inşa edilecek konuta ilişkin KDV oranının ne olacağı ile ilgiliydi, bu konuyla ilgili Maliye İdaresi bugün itibariyle herhangi bir tebliğ yayımlamadı ama en kısa zamanda yayımlayacağı kanaatindeyim.  Konuyu Devletimizin son zamanlarda göstermiş olduğu fedakarlıklar ile yaptığı değişikliklerle ve vergisel anlamda vatandaşımızı rahatlatmaya yönelik adımları ışığında değerlendirecek olursak net 150 m2 üstü konutlarda kademeli uygulamanın, yapı ruhsatının 01.04.2022 tarihinden önce alınmış ve bu tarihten sonra yapılacak olan konut satışlarında uygulanacağı yönündedir. Bu zor günlerde Devletimizin göstermiş olduğu fedakârlık karşısında firmalarımızdan da fedakârlık göstermesini bekliyoruz ve son olarak da bir sözle yazımı noktalamak istiyorum. “Fedakârlık dediğin tek taraflı olmamalı, sen hiç tek kanatla uçan kuş gördün mü?”