Matrah/Vergi Artıran Mükelleflerin Sahte Belge Düzenleme İncelemeleri İçin Son Gün 30 Haziran 2022

Matrah/Vergi Artıran Mükelleflerin Sahte Belge Düzenleme İncelemeleri İçin Son Gün 30 Haziran 2022

7326 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 9.06.2021 tarihi itibariyle hakkında sahte belge düzenleme yönünden incelemeye başlanmış ve devam edenlerin mezkûr kanun kapsamındaki matrah/vergi artırım beyanlarına istinaden tahakkuklar durdu. Söz konusu incelemelerin yapılması için son tarih 30.06.2022 olarak 7326 sayılı Kanunda belirlenmiştir. Bu tarihe kadar bitirilmeyen incelemelere devam edilmeyeceği kanunda açıkça belirtilmiştir. Peki 30.06.2022 itibariyle bu işler bitmezse ne olacak. Matrah/vergi artırımları tahakkuk edecek, mükellef matrah/vergi artırım taksitlerini zamanında ve eksiksiz ödediği sürece matrah/vergi artırımı yapılan yıllar için ilgili vergi türü itibariyle vergi incelemesi yapılamayacaktır. Tabi ki söz konusu mükelleflerin 7326 sayılı Kanun kapsamında belirlenen sürede matrah/vergi artırım beyannamelerini vermiş olmaları gerekmektedir. Ancak VUK 'un 359 ve 367. Maddeleri kapsamında her hâlükârda inceleme yapılabilecektir. Peki 30.06.2022 tarihine kadar bitmeyen sahte belge düzenleme incelemesi tekrar yapılabilecek midir? Kanaatimce söz konusu iş emirleri kapatma yazısı ile kapatılmalı, yeni bir sahte belge düzenleme tespiti var ise ilgili yıllar itibariyle VUK'un 359 ve 367. Maddeleri kapsamında sahte belge düzenleme incelemesi yapılabilecektir. 

2. Husus da 30.06.2022 tarihine kadar bitmesi gereken işlerde eğer 30.06.2022 tarihine kadar mükellef hakkında sahte belge düzenleme yönünden rapor tanzim edilmezse hakkındaki diğer iş emirlerine istinaden matrah/vergi farkı olması durumunda ne olacağıdır? Söz konusu duruma Gelir idaresi 7326 sayılı Kanuna ilişkin çıkarılan Tebliğ ile örnekler vermiştir. Örneklere göre; 30.06.2022 tarihine kadar hakkında sahte belge düzenleme yönünden rapor tanzim edilmediği, faaliyetin gerçek olduğuna dair rapor tanzim edilmesi durumunda matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergilerin zamanında ödenmesi ve Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi koşuluyla mükellef matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümlerden yararlanacak, diğer iş emirlerine ilişkin bulunan matrah ve vergi farkı ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile birlikte değerlendirilecektir. Yani kıyas yapılacaktır. Aslında bu durum matrah/vergi artırımında ödenmesi gereken tutarların doğru tespiti için oldukça önemlidir. Çünkü matrah/vergi artırımlarının doğruluğu da vergi dairesi kontrolüne bırakılmıştır. Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı koordineli çalışarak matrah/vergi artırımlarına ilişkin ek tahakkuk gerekmesi durumunda yapılması gereken işlemler tamamlanmalıdır.

3. Bir husus 9.06.2022 tarihinden sonra sahte belge düzenleme incelemesine başlanmış mükellefte usule uygun olarak matrah/vergi artırımından yararlanmışsa, matrah/vergi artırımlarına ilişkin tahakkuklar yapılacak, ödemeler zamanında ve eksiksiz yapıldığı sürece mükellef hakkında sahte belge düzenleme tespiti yapılırsa komisyon geliri yönünden herhangi vergi tarhiyatı yapılamayacak, ceza kesilemeyecektir. Ancak her hâlükârda VUK'un 359 ve 367. Maddeleri kapsamında Vergi Tekniği Raporu ve Vergi Suçu raporu tanzim edilebilecektir.