Matrah/Vergi Artırımı(7326) Kapsamında Eksik Ödeme Yapanlara Son Hatırlatma: 31.08.2022 Tarihini Kaçırmayın!

Matrah/Vergi Artırımı(7326) Kapsamında Eksik Ödeme Yapanlara Son Hatırlatma: 31.08.2022 Tarihini Kaçırmayın!

7326 sayılı Kanuna göre yapılan matrah/vergi artırımı kapsamında tahakkuk eden vergilerin ödenmesi ve yararlanma hakkı ile ilgili hususlar aynı Kanunun 5 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrası ile 9 uncu maddesinin birinci ve altıncı fıkrasında açıklanmıştır. Buna göre ödemelere ilişkin son vade tarihleri aşağıdaki gibidir. 

Peşin Ödeme Seçeneğinde 30.11.2021 Tarihine Kadar Ödeme Yapılması Gerekirdi

Matrah artırımı kapsamında tahakkuk eden vergiler için peşin ödeme seçeneğinin tercihinde, ödenmeyen tutarların, geç ödeme zammı ile birlikte 30.11.2021 tarihine kadar(bu tarih dâhil) ödenmiş olması halinde artırım hükümlerinden yararlanılabilecektir. Ancak bu tarihten sonra yapılan ödemeler, yararlanma hakkını kazandırmaz.

Taksitli Ödeme Seçeneğinde Bazı Hallerde 31.08.2022 Tarihine Kadar Ödeme Yapılabilir

Matrah artırımı kapsamında tahakkuk eden vergiler için taksitli ödeme seçeneğinin tercihinde, son(6.) taksitin son ödeme günü 01.08.2022 tarihi itibariyle bitmiştir. Ancak bazı durumlarda ödeme yapmayan veya eksik yapanlar için her şey bitmiş değildir. Bir veya iki taksit için hala ödeme imkânı bulunmaktadır.

Şöyle ki; 1. ve 2. taksitin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, 3., 4., 5. ve 6. taksitlerden; en fazla iki taksitin, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının 31.08.2022 tarihine kadar(bu tarih dahil), geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde matrah/vergi artırımı hükümlerinden yararlanma hakkı devam eder. Ancak bu tarihten sonra yapılacak ödemeler, yararlanma hakkını kazandırmaz.

Örnek: 3. ve 6. taksitin ödemesi yapılmamıştır. Bu taksitlerin ödemesi 31.08.2022 tarihine kadar yapılması halinde artırımdan faydalanma hakkı bakidir. 

Örnek: 4. taksit vadesinden sonra geç ödenmiş, 5. taksitin ödemesi de yapılmamıştır. 5. taksitin ödemesi 31.08.2022 tarihine kadar yapılması halinde artırım hükümleri ihlal edilmez.

Örnek: 3. ve 5. taksitler vadesinden sonra geç ödenmiş, 4. ve 6. taksitler süresinde ödenmiştir. Bu durumda artırım hükümleri ihlal olmaz. 

Örnek: 3. ve 4. taksitler vadesinden sonra geç ödenmiş, 6. taksitin ödemesi de yapılmamıştır. Bu durumda artırım hükümleri ihlal edildiğinden, artık artırım hükümlerinden yararlanılamaz. 

Örnek: 1. 2. 3. 4. ve 5. taksitler vadesinde ödenmiştir. 6. taksitin ödemesi 01.09.2022 tarihinde yapılacak olsun. Bu durumda artırım hükümleri ihlal olacağından, artırım hükümlerinden yararlanılamaz. 

Sonuç olarak; 1. ve 2. taksiti süresinde ve tam ödeyen ancak 3., 4., 5. ve 6. taksitlerden; en fazla iki taksiti ödemeyenlerin, 7326 sayılı Kanunun artırım hükümlerinden yararlanabilmeleri için 31.08.2022 tarihine kadar gerekli ödemelerin tamamını yapmaları gerekmektedir. 31.08.2022 tarihinden sonra yapılacak ödemeler, artırım hükümlerinden yararlanma hakkını kazandırmaz.

Kaynakça:

-7326 sayılı Kanun

-4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı