Türkiye Kaynaklı Kullanıcıların Kripto Varlık Borsalarındaki Yeri

Türkiye Kaynaklı Kullanıcıların Kripto Varlık Borsalarındaki Yeri

Kripto varlıklara ilişkin muhtemel yasal düzenlemelerde sona doğru yaklaşıyoruz. Bu süreçte, kanun yapıcı tarafından sektör oyuncularının görüşlerine de başvuruldu. Hatta bu çerçevede kamuoyuna yansıyan en son görüşme Binance Türkiye yetkilileri ile gerçekleştirildi ve kendileri ile görüş alış-verişinde bulunuldu. Kimileri halen Bitcoin özelinde kripto paraların bir ponzi oyunu olduğunu söyleyedursun (bazı coinlerin/tokenların bağlı oldukları projeler için bunun söylenebileceği kanaatindeyiz), kripto varlık sektörüne yönelik yasal düzenleme yapmamış olan devletlerin bu alana yönelik çalışmalarına hız vermiş olduğu görülmektedir. Ülkemizde yapılacak olan yasal düzenlemelerin etkisinin sadece lokal anlamda kalmayacağını ve sektöre global anlamda da etkisi olacağını değerlendirmekteyiz. Aşağıda yer alan veriler, sekiz büyük kripto varlık borsasının web sitelerinin trafik akışlarını göstermekte olup verilerdeki Türkiye kaynaklı pay dikkate alındığında yapılacak yerel yasal düzenlemelerin neden global anlamda da etkisi olabileceği anlaşılacaktır.                         

Yukarıda yer alan tablolardaki verilerden de görüldüğü üzere, sekiz büyük kripto varlık borsasına ait web sitelerine ilişkin trafik bilgilerinde Türkiye kaynaklı kullanıcılardan kaynaklı trafik hep ilk 5 sırada yer almaktadır. Bu sebepledir ki, ülkemizde kripto varlık sektörüne yönelik yapılacak yasal düzenlemelerin global anlamda da sektöre etkide bulunacağını değerlendirmekteyiz.

Yapılması muhtemel yasal düzenlemelerin ülkemiz açısından yerel anlamda ne derece önemli olduğunu ise Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırma neticesinde elde edilen veriler üzerinden anlayabiliriz. Yapılan araştırmaya göre 74 büyük ekonomiye sahip ülke içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında Türkiye Avrupa’da birinci Dünya’ da ise dördüncü sırada yer almaktadır.

Yazımızda yer verdiğimiz veriler yerel kripto varlık borsa verileri ile birlikte değerlendirildiğinde, yapılacak yasal düzenlemenin muhteviyatının hem lokal hem de global anlamda önemli etkilere sahip olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sebepledir ki, yasal düzenleme sürecine yönelik çalışmalar sırasında sektör oyuncularının görüşlerinin alınmasının ayrıca sürecin zamana yayılmasının yerinde ve faydalı olduğu kanaatindeyiz.