Tatil Dönemi Başladı: Gündem Konaklama Vergisi

Tatil Dönemi Başladı: Gündem Konaklama Vergisi

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında bulunan konaklama vergisi, uyruğu ve mukimliği önemli olmaksızın müşterilerce 01.01.2023 tarihinden itibaren yapılacak gecelemelerde gündeme gelmekte ve bu verginin mükellefi olan konaklama tesisleri tarafından KDV hariç hizmet bedeli üzerinden %2 oranında hesaplanarak hizmeti alanlardan tahsil edilmektedir.

Malumunuz üzere yaz tatili dönemi başladı. İçinde bulunduğumuz bu dönemde sıkça karşılaşılacak olan bu vergiden genel hatlarıyla bahsedelim.

Konaklama Vergisinin Konusu

Konaklama vergisinin konusunu; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhanekonukevi, kamping, yayla-çiftlik-köy-dağ evi, turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, konaklama amaçlı mesire yerleri, dinlenme tesisleri, uygulama otelleri ile turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın diğer tüm tesisler vb. konaklama işletmelerinde verilen geceleme hizmeti oluşturmakta olup bu tesislerin bünyesinde sunulan ve geceleme hizmeti ile birlikte satılan tüm hizmetler de (yemek, eğlence, spor, spa vb.) yine konaklama vergisine tabi olmaktadır.

Konaklama Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

Tesisler tarafından geceleme hizmeti vermek suretiyle odanın -birden fazla kişinin aynı odada geceleyecek olması halinde ise yatağınkişilerin tasarrufuna bırakılması ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple; hizmetin sunulmasından önce fatura veya benzeri belge düzenlense dahi vergiyi doğuran olay gerçekleşmeyeceğinden bu belgelerde konaklama vergisi hesaplanmayacak, geceleme hizmetin sunulması aşamasında ise ayrı bir faturada konaklama vergisi hesaplanarak tahsil edilecektir.

Günlük konaklayacak müşterilerin geceyi geçirmeksizin tesisten ayrılmaları halinde düzenlenecek faturada konaklama vergisi gösterilmek zorunda olmakta, birden fazla gün için gecelemek isteyen kişilerin daha erken tesisten ayrılmaları durumunda ise geceleme yapılan günlere isabet eden tutarlar üzerinden konaklama vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Geceleme Hizmeti

Öncelikle belirtelim ki; konaklama tesisinde konaklamayanlara yani geceleme hizmeti almayanlara tesiste verilen hizmetler, konaklama vergisine tabi değildir. Fakat müşterinin tesiste geceleme hizmeti alması halinde bu hizmetle birlikte satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler vergiye tabi olmaktadır.

Örneğin; “oda hizmeti + kahvaltı”, “her şey dahil” vb. adlar altında pazarlaması ile satışı yapılan ve tesis bünyesinde geceleme hizmeti ile birlikte verilen tüm hizmetler verginin konusuna girmektedir.

Geceleme hizmeti sunmayan mola noktaları, dinlenme tesisleri gibi işletmelerde sunulan hizmetlerde ise konaklama vergisi söz konusu olmamaktadır. Bununla birlikte; kampinglerde konaklayan müşterilerin buralarda gecelemesi durumunda buna ilişkin ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılamasalar da konaklama vergisi doğmaktadır. Yapılacak gecelemenin ister işletmeye ait olsun ister olmasın çadır, karavan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, verilen hizmetin geceleme hizmeti olma vasfını etkilememektedir.

Konaklama Vergisinin Konusu Dışında Kalan Konaklamalar

Sosyal hizmet kuruluşları tarafından korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilere, konaklama tesisi bünyesinde yalnızca kendi kullanımı için tahsis edilmiş yerlerde ve kamu/özel sektör tarafından tahsis edilen lojmanlarda konaklayan personele verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisinin konusuna girmemektedir.

Konaklama Vergisinde İstisna

Konaklama vergisinin konusuna girmekle beraber vergiden istisna edilen bir kısım gecelemeler de mevcuttur. Öğrencilerin konaklama ihtiyacını gidermek amacıyla işletilen öğrenci yurdu veya pansiyonları ile münhasıran öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunabildiği öğrenci kamplarında sunulan hizmetler ve karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler konaklama vergisinden istisnadır

Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödeme

Faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleri itibariyle gündeme gelen konaklama vergisi, mükellefler tarafından takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyan edilerek aynı sürede ödenmelidir.