EGSER HİSSESİ KISA ANALİZ

EGSER HİSSESİ KISA ANALİZ

TEMEL ANALİZ,

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (EGSER), “Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo/seramik/fayans ve benzerleri imal etmek ve satmak” faaliyeti ile iştigal etmekte olup ilgili şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da yıldız pazarda işlem görmektedir.

Şirket toplam 75.000.000,00TL ödenmiş sermayeye ve 715.195.710,00TL özkaynağa sahiptir. Sermayenin %60,92’si İbrahim Polat Holding A.Ş.’ne ait olup geriye kalan  %39,08’ide halka açık olup borsada işlem görmektedir.

Şirketin karlılık durumu incelendiğinde, 2021/4. çeyrekte 262.660.000,00TL kar açıklayan ilgili şirket, 2020 yılında 96.370,00TL kar açıklamış, 2019 yılanda ise 24.750,00TL kar açıklamıştır. Şirketin karlılığının artışına paralel olarak cirosunda (net satışlar) da bariz bir artış gözlemlenmiştir. Şirketin 2019-2020-2021 yılları ciroları sırası ile 403.270.000,00TL-624.210.000,00TL- 1.061.450.000,00TL olarak gerçekleşmiş olup şirketin cirosununda 2 yılda yaklaşık 2,5 kat artış görülmüştür. Ayrıca aynı dönemlerde özsermaye karlılığı oranına bakıldığında ki en önemli karlılık analizlerinin başında gelir, 2019/4. çeyrekte %7,52 iken 2020/4. çeyrekte %25,79, 2021/4. çeyrekte %50,83 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı yatırımcının önem verdiği ve %30 dan büyük olması çok iyi kabul edilen özsermaye karlılığı oranı şirketin 2022/1. çeyrek sonuçlarına göre %56 olarak hesaplanmıştır. Şirket geçmiş dönem karlılık ve ciro performansına 2022/1. çeyrekte de devam etmiş olup sadece bu çeyrekte 438.680.000,00TL ciro yapmış (2021/1. ç. ciro 169.680.000,00TL)  ve 109.330,00TL (2021/1. ç. net kar 42.850.000,00TL) net kar açıklamıştır. Bu çeyrekte de ciro ve karlılıkta önceki dönem performansları aynen devam etmiştir.

 

Şirketin 2022/1. ç. bilanço dipnotları irdelendiğinde, şirketin satışlarının yurtdışı ağırlıkta olması ve yıllar itibariyle ihracatın artması önemli bir ayrıntı olarak göze çarpmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere Şirketin 2022 ilk çeyrek yurt dışı satışları 2021 yılının ilk dönemine göre yaklaşık 2,5 kat artış göstermiştir. Bu durum şirketin net döviz pozisyonunun iyileştirmekte ve olası kur ataklarından etkilenmemesi hatta pozitif olarak etkilenmesi anlamına gelmektedir.

 

HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Satışların detayı aşağıdaki gibidir.

01 Ocak - 31 Mart 2022                                        01 Ocak - 31 -Mart 2021

Yurtiçi satışlar                                                        164.490.813                                                          62.802.227

Yurtdışı satışlar                                                      270.973.311                                                          108.544.063

Brüt Satışlar                                                           435.464.124                                                          171.346.291

Satıştan iadeler                                                       (-) (559.105)                                                          (155.449)

Satış iskontoları                                                     (-) (53.907)                                                            (826.384)

Diğer indirimler                                                      (-) (168.088)                                                          (684.091)

İade ve İndirimler                                                  (781.100)                                                                               (1.665.925)

Net Satışlar                                                             434.683.024                                                          169.680.366

Şirketin mali olarak sağlam olup olmadığının kontrol edilmesi amacıyla kullanılan rasyolardan cari oran (Dönen Varlıklar/KVYK) 1,9 asit test oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/KVYK) 1,3  ve toplam borç/özsermaye oranı ise 1,9 olarak görülmektedir. Bu rasyolara bakıldığında özetle şirketin temel olarak sağlam olduğu görülmektedir.

 

Tüm bu temel verilerle beraber şirketin şu anki Fiyat Kazanç Oranı Fiyat Kazanç Oranı (FK) 5,60, Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı (PD/DD)  ise 2,58 olarak hesaplanmıştır. Şirketin 2022 yılsonu 600.000.000,00TL kar beklentim ile şirketin yılsonu Fiyat Kazanç Oranı (FK) 3,06, Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı (PD/DD)  ise 1,52 olacak ve şirket daha da ucuz duruma gelecektir.  Temel verilerine bakıldığında olması gereken fiyatın çok altında bulunan EGSER hissesi ile ilgili olarak tarafımca yapılan içsel değerleme orta vadede hissenin olması gereken fiyatı en az 40,00TL olarak hesaplanmıştır.

TEKNİK ANALİZ,

 

Teknik olarak ise EGSER hissesinin günlükte logaritmik grafiğine bakıldığında mükemmel bir şekilde işleyen yükselen bir ana trende ve kanala sahip olduğu ve ana trend kanalının net bir şekilde devam ettiği gözlemlenmektedir.

Şirketin günlük grafiğinde Momentum indikatörü yukarı doğru 0 değerini kesmiş ve hızlıca al üretmiştir. RSI (göreceli güç endeksi) indikatörü ise 50’li seviyelerden yukarı doğru hareketlenmiş ve al sinyali üretmiştir.  Ayrıca RSI indikatöründe dikkatle bakıldığında fiyat ile ters yönlü pozitif uyumsuzluk söz konusudur. Ayrıca hissede hacim artışı bariz bir şekilde görülmektedir.

 

 

 

Hissede günlük grafik yaklaştırılınca bir düşen kırılımı gerçekleştiği görülecektir. 5 günlük basit hareketli ortalamaya (SMA 5) ve 22 günlük basit hareketli ortalamaya (SMA 22) bakınca fiyatın ortalamaların üzerine attığı ve SMA 5’in SMA 22’yi kesmeye hazırlandığı görülmektedir. Hisse fiyatında teknik olarak ilk direnç noktasının 28,00TL olacağı, kısa vadeci traderlerin burada kar alabileceği, şirket hisselerinin yeni dip noktasının ise 21,50-22,00 TL olduğu (teknik olarak sağlam destek ya da stoplos noktası) söylenebilir.

Sonuç olarak temel açıdan sağlam ve ucuz olan EGSER hissesinde orta vadede, teknik destek ve dirençler dikkate alınarak içsel değer olarak hesaplanan 40,00TL fiyatı orta-uzun vadede beklenmelidir.

Temel ve teknik açıdan kısa bir değerlendirme yapılan EGSER hissesi ile ilgili olarak düşüncelerim yatırımcılar için orta-uzun vadeli olarak değerlendirilmelidir.

Yatırımcıların olumsuz bir durumda ana trend desteği kırılımında mutlaka stop olmaya dikkat etmeleri gerekmektedir.

Önceki yazılarımda temel ve teknik analiz ve yatırımcı psikolojisi noktalarına dikkat edilerek, dünya ve ülkemizin ekonomik, siyasi, sektörel haber akışları takip edilerek pozisyonlar alınmalı ya da korunmalıdır.

Buradaki analizlerim kısa, öz bir şekilde köşe yazısı formatında olup dileyen kişilerin takas analizi, diğer indikatörler ve diğer temel ve teknik verilere bakmaları kendilerine faydalı olacaktır. Aynı zamanda analizler temel kabuller doğrultusunda yapılan analizler olup kesinlikle doğrudan bir yatırım tavsiyesi gibi değerlendirilmemelidir.