Enerji Sektörü Ve Aksen Hissesi Kısa Analiz

Enerji Sektörü Ve Aksen Hissesi Kısa Analiz

SEKTÖRE GENEL BAKIŞ

Isınma,  aydınlatma, araç yakıtı gibi bireysel ihtiyaçların yanında sanayi ve tarım başta olmak üzere birçok emtianın üretilmesi ve hizmetin ifasında enerji gereksiniminin önemi tartışmasızdır. Her geçen gün artarak sekiz milyara yaklaşan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli sektörlerden biri olan inşaat sektörünün temel girdisi çimentonun üretim maliyetlerinin %55’ini enerji giderleri oluşturmaktadır. Tarım sektörünün olmazsa olmazı gübre üretiminde ise gübre maliyetinin %80’i doğalgazdır. 1900’lü yılların başından beri enerji üretiminde taht, fosil yakıtlara aittir. (Fosil yakıtlar; petrol, kömür, doğalgaz kaynakları kullanılarak üretilen yakıtlardır.) Bu kaynaklara alternatif olarak da yenilenebilir enerji kaynakları mevcuttur. (Yenilenebilir enerji kaynakları; su, rüzgâr, güneş enerjisi kullanılarak elde edilen enerji kaynaklarıdır.) Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretimi, 2000’li yılların başından günümüze kadar yaklaşık 50 kat büyümüş olsa da hala toplam enerji arzının %20’lerini ancak karşılayabilmektedir. Yenilenebilir enerji, doğaya zarar vermediği için çevreciler tarafından da ayrıca desteklenmektedir. Bu kaynaklara ilaveten nükleer atıkların nasıl yok edileceği konusunda birçok endişeye yol açsa da nükleer enerji santralleri, (Nükleer enerji; uranyum hammaddesi ile enerji üretimidir.) nükleer teknolojisi gelişmiş ülkelerde kurulmuş ve kurulmaya da devam etmektedir. 

 

Zengin doğalgaz yataklarına sahip olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlaması neticesinde karşılaştığı yaptırımlara misilleme olarak Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını kısması, dünyada enerji konusunun ön plana çıkmasına neden olmuştur. Aslında bu durum var olan bir sorunun savaş ile gün yüzüne çıkması durumundan ibarettir. Enerji krizinin Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi durumunda bile devam edebileceği ve on yıllarca sürebileceği uzmanlar tarafından dile getirilmektedir.

 

Enerji krizine, borsa ve yatırım tarafından bakacak olursak ülkemizde ve Avrupa borsalarında işlem gören enerji şirketlerinde Ukrayna işgalinin başladığı Şubat 2022’den beri yukarı fiyatlamalar görülmekte ve bu fiyatlamalarında devam edeceği düşünülmektedir. Örneğin son dönemlerde Fransa’da ısınma ve yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için “odun satışı” yapan şirket hisselerinde bile bariz bir fiyat artışı olmuştur.

 

SEKTÖRE HİSSE BAZLI BAKIŞ

 

Ülkemizde ise borsada işlem gören enerji şirketlerinden dikkatimi çeken hisseler aşağıdaki gibidir:

 

- AKSEN,

- ALARK,

- CANTE,

- ODAS,

- SMRTG,

- GESAN,

- YEOTK,

- TUPRS.

AKSEN HİSSESİ KISA ANALİZİ

 

Bunlardan Aksa Enerji Üretim A.Ş.’yi (AKSEN) kısaca değerlendirecek olursak;

 

 AKSEN, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı faaliyeti ile iştigal etmekte olup hisseleri Borsa İstanbul’da yıldız pazarda işlem görmektedir.

 

Şirketin, toplam 1.226.338.236,00 TL ödenmiş sermayesi olup %20,58’ine tekabül eden 252.396.799,00 TL’lik kısmı halka açıktır ve borsada işlem görmektedir.

 

Şirketin yaklaşık 2700 mw kurulu gücü bulunmaktadır. Kurulu gücün 1000 mw’si yurtiçinde yerli kömür ve doğalgazdan elde edilmekte, kalanı ise yurt dışında bulunmaktadır. Yurt içinde Bolu’da yerli linyit kaynağı ile 270 mw elektrik üreten santrali ve Şanlıurfa’da 600 mw elektrik üreten doğalgaz santrali mevcuttur.

 

Şirketin yurt dışında ise özellikle Özbekistan/Taşkent’te 740 mw büyüklüğünde yatırımı mevcuttur. Söz konusu yatırımın bir kısmı 2022 ortalarında faaliyete başlamış olup cirosu bilançolara yansımaya yeni yeni başlayacaktır. Ayrıca Afrika’da 400 mw kapasiteli bir santrali olan şirket, Arnavutluk başta olmak üzere pek çok yerde santral kurulumu için yatırım görüşmeleri yapmaktadır. Şirketin ana sermayedarı Kazancı Holding olup yaklaşık 10.000 çalışanı ile dev bir enerji şirketidir.

 

Şirkete satışları yönünden bakacak olursak, şirketin 2020 yılındaki toplam satış hasılatı 1.962.650.000,00 TL, 2021 yılındaki toplam satış hasılatı 7.527.890.000,00 TL iken sadece 2022 yılının ilk iki çeyreğinde satış hasılatı 18.568.220.000,00 TL’dir. Görüleceği üzere şirketin ciroları müthiş bir şekilde artmaktadır. Bu artış, yukarıda bahsettiğim gibi şirketin sürekli yatırım yaparak büyümesinden kaynaklanmaktadır. Karlılık noktasında ise artışların şirketin hasılatlarına paralel olarak devam ettiği gözlemlenmiştir. Şirket, 2020 hesap döneminde 470.040.000,00 TL, 2021 hesap döneminde ise 1.679.750.000,00 TL kar açıklamıştır. 2022 yılının ilk iki çeyreğinde ise 2.458.470.000,00TL kar açıklayan şirket 2022 yılının sadece ilk iki çeyreğinde 2021 yılının 1,5 katı kadar kar performansı göstermiştir. Taşkent santralinin devreye girmesiyle cirolardaki artışın 2022 yılının 3’ncü ve 4’üncü çeyreklerinde bilançoya yansıyacağı düşünüldüğünde 2022 yılı sonunda şirketten yaklaşık olarak 7.000.000.000,00 TL kar beklenmektedir.

 

Hali hazırda 12,40 Fk oranı (Fiyat kazanç oranı) ve 3,50 Pd/Dd oranı (Piyasa değeri bölü defter değeri oranı) ile işlem gören şirketin beklenen kar ile prospektif Fk’sının 6,30 olacağı, Pd/Dd oranının ise 2,60 olacağı hesaplanmış ve hisse fiyatının 50,00 TL ilâ 70,00 TL fiyatlara orta vadede gideceği hesaplanmıştır.

 

Şirketin özellikle büyüme hissesi olması nedeniyle uzun vade büyüme hissesi olarak toplanması daha mantıklı ve kazançlı olacaktır.

 

Temel olarak sağlam olan şirket, tüm bu verilerle beraber değerlendirildiğinde ucuz olarak nitelendirilebilir.

 

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının şirket faaliyetleri üzerindeki etkileri takip edilmelidir.

 

Temel ve teknik açıdan kısa bir değerlendirme yapılan hisse ile ilgili olarak düşüncelerim yatırımcılar için orta ve uzun vadeli olarak değerlendirilmelidir.

 

Önceki yazılarımda yer alan temel, teknik analiz ve yatırımcı psikolojisi noktalarına dikkat edilmeli, ülkemizin ve dünyanın ekonomik, siyasi, sektörel haber akışları takip edilerek pozisyonlar alınmalı ya da korunmalıdır.

 

Buradaki analizlerim kısa, öz bir şekilde köşe yazısı formatında olup dileyen kişilerin teknik analiz, takas analizi ve diğer indikatörler ile diğer temel ve teknik verilere bakmaları kendilerine faydalı olacaktır. Aynı zamanda analizler, temel kabuller doğrultusunda yapılan analizler olup kesinlikle doğrudan bir yatırım tavsiyesi gibi değerlendirilmemelidir.