Posta Muafiyeti Kapsamında Yurt Dışından Hangi Eşyalar Getirilebilir? Posta Yoluyla Getirilmesi Yasak Eşyalar Nelerdir?

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük idareleri tarafından posta yoluyla AB ülkelerinden gelen eşyalarda %20, diğer ülkelerden gelenlerde ise %30 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilmektedir. Bir çok kişinin yurt dışından düzenli olarak alışveriş yaptığı günümüzde posta muafiyeti kapsamında eşya limitlerini ve hangi eşyaların posta ile getirilmesinin yasak olduğunu yazımız devamında bulabilirsiniz…

Posta Muafiyeti Kapsamında Yurt Dışından Hangi Eşyalar Getirilebilir? Posta Yoluyla Getirilmesi Yasak Eşyalar Nelerdir?
Posta Yoluyla Getirilmesi Yasak Eşyalar Nelerdir

     Günümüzde yurt dışı alışveriş siteleri üzerinden posta yoluyla ürün almak oldukça kolaylaştı. Uluslararası alışveriş sitelerinin aplikasyonları üzerinden sipariş edilen ürünlere çok kısa sürede ulaşılabiliyor. Öyle ki ülkemiz üzerinden dünyanın her yerinden posta yoluyla eşya siparişleri verilebiliyor. Siparişe konu eşyaların yurda girişleriyle birlikte de gümrük idarelerinin denetimleri devreye giriyor. Bu denetimlerde Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlükleri bünyesinde çalışan muayene memurlarınca, posta idarelerinin gümrüğe sunduğu eşyaların fiziki kontrolleri sağlanıyor. Yurt dışından gelen eşyaların posta yoluyla getirilmesinin yasak olup olmadığı, bu eşyaların ticari miktar ve mahiyet arz edip etmediği ve eşyaların kıymeti üzerinden gönderildikleri ülkelere göre vergi oranları dikkate alınarak hesaplanan vergilerin tahakkuk ettirilmesi de bu kontroller neticesinde gerçekleşiyor.

https://piyasaraporu.com/yurt-disindan-getirilen-araclarda-uygulanan-gumruk-cezalari-2024-yilinda-ne-kadar-oldu

     Dünyanın dört bir tarafından posta yoluyla eşyanın geldiği ülkemizde gümrük idareleri bu kontrolleri nasıl yapıyor? Posta yoluyla eşya getirilmesinin yasal dayanakları nelerdir? Posta yoluyla kozmetik ürünleri getirmek yasak mıdır? Elektronik sigara, nargile ve tütün mamullerinin posta yoluyla getirilmesi mümkün müdür? 150 Euro üzerinden olan eşyaların posta yoluyla gelmesi durumunda nasıl bir yol izleniyor? Posta yoluyla cep telefonu getirmek yasak mıdır? Yazımız içerisinde bu soruların cevaplarını vermeye çalıştık…

Posta Yoluyla Gelen Eşyaların Yasal Dayanakları

     Posta yoluyla gelen eşyaların yasal dayanağını, 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 173 ila 175 inci maddeleri, 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 62 ve 63 üncü maddeleri ve 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 455 ila 475 inci maddeleri oluşturmaktadır. Bunlara aykırı olmamak kaydıyla Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan genelgeler, tebliğler, dağıtımlı bilgi yazıları ve yine bakanlık bünyesinde bulunan diğer genel müdürlüklerce çıkarılan tebliğler, dağıtımlı yazılar posta yoluyla gelen eşyaların yasal dayanaklarını oluşturmaktadır. Gümrükler Genel Müdürlüğünce 29.04.2022 tarihinde çıkarılan 2022/9 sayılı Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı - Gümrük İşlemleri başlıklı genelgesi, posta eşyalarında uygulamanın nasıl yapılması gerektiği konusunda kapsayıcı nitelikte hazırlanmıştır.

Posta Yoluyla Hangi Ülkelerden Eşya Siparişleri Verilmektedir?

     Ülkemizde yaşayan kişilerin yurt dışından verdikleri siparişlerde Çin, Almanya, ABD, Hollanda, Avusturya ve İngiltere gibi ülkeler başı çekmektedir. Uluslararası ticari ilişkilerimizin güçlü olduğu AB ülkeleri, ABD ve Çin’in yanı sıra Japonya, Malezya, Hindistan, Güney Kore, Kanada, Finlandiya ve hatta Avusturalya gibi ülkelerden de eşyalar getirtilmektedir. Bu eşyaları, kişisel kullanım amacıyla veya hediye etmek için Türk vatandaşları getirtebildikleri gibi çeşitli sebeplerle ülkemizde bulunan yabancı uyruklu vatandaşlarda getirtmektedir.

     AliExpress, Alibaba ve Amazon gibi global internet sitelerinin alışveriş işlemlerini ulaşılabilir, hızlı ve güvenilir hale getirmeleriyle birlikte yurt dışından posta yoluyla eşya siparişi vermekte kolay hale gelmiştir. Ülkemizde muadillerinin daha pahalı olduğu kişisel eşyaların, bahsi geçen internet sitelerinde ucuz olması, ülkemizdeki posta işlemlerinin artmasını sağlamıştır. Bu sitelerin ülkemizde depolama merkezlerini kurmalarıyla birlikte, siteler üzerinden yapılan e-ticaret işlemleri de bir hayli hızlanmıştır. Günümüzde bu siteler üzerinden Çin’den sipariş edilen bir ürünün alıcısına 14 gün gibi kısa bir sürede ulaştırılabilmesi ticari işlemlerin hızlandırılması konusunda ne kadar hızlı bir gelişim yaşandığını göstermektedir.

Posta Muafiyeti Nedir? Posta Yoluyla Getirilen Eşyalarda Limit Ne Kadardır?

     Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Euro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Euro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

        a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %20,

        b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde %30,

     6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

     Posta yoluyla gelen kişisel veya hediyelik eşyaların muafiyet kapsamında getirmesinde uygulanan parasal limit yıllar içerisinde değişikliğe uğramıştır. 2009 tarihinde posta muafiyeti kapsamında 150 Euro’ya kadar getirilen eşyalar, vergilerden muaf tutulurken, daha sonra bu limit 75 Euro olarak belirlenmiş, sonrasında 30 Euro’ya düşürülmüş, en son 22 Euro olarak uygulanmış ve 2019 tarihi itibariyle de tamamen kaldırılmıştır. Günümüzde yurt dışından posta yoluyla sipariş edilen eşyaların tamamında (Muafiyete konu başka bir maddede yer almaması durumunda) tek ve maktu oranlarda vergi alınmaktadır.

https://piyasaraporu.com/yolcu-beraberi-esya-muafiyeti-15481-sayili-bkk-kapsaminda-gumruklerden-gecebilecek-esya-listesi-ve-limitleri

     ÖRNEK : Almanya’dan kişisel kullanıma mahsus kıyafetler alan Muhammed Tuna ESMER, bu eşyalar karşılığında toplam 130 Euro ödeme yapmıştır. Yapılan bu işlem için gümrük idaresinde görevli muayene memuru ne kadar vergi tahakkuku çıkarmalıdır?

     Eşyanın Gümrük Kıymeti = 130 Euro (Merkez Bankası 03.05.2024 tarihi itibariyle EUR/TL Döviz Satış Kuru 34,6959 TL)

130 * 34,6959 = 4.510,5 TL

4.510,5 * %20 = 902,1 TL olarak tek ve maktu vergi alınacaktır.

     ÖRNEK 2 : Çin’den kişisel kullanıma mahsus ayakkabı, hediyelik kıyafetler ve tıraş makinesi alan Ersin KARARAYA, bu eşyalar karşılığında toplam 101,99 Dolar ödeme yapmıştır. Yapılan bu işlem için gümrük idaresinde görevli muayene memuru ne kadar vergi tahakkuku çıkarmalıdır?

     Eşyanın Gümrük Kıymeti = 101,99 Dolar Merkez Bankası 03.05.2024 tarihi itibariyle USD/TL Döviz Satış Kuru 32,3053 TL)

101,99 * 32,3053 = 3.294,8 TL

3.294,8 * %30 = 988,4 TL olarak tek ve maktu vergi alınacaktır.

     Son olarak şunu vurgulamakta fayda var: Posta yoluyla getirilecek eşyaların limitlerinin 150 Euro’yu geçmemesine dikkat edilmelidir. Bu limiti aşan eşyalarda tek ve maktu vergi hesaplama usulü uygulanmamaktadır. Bir de posta yoluyla getirilen eşyaların ÖTV Kanunu 4. Sayılı listesinde yer alması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmektedir.

150 Euro Üstünde Eşya Postadan Nasıl Çekilir?

     Ticaret Bakanlığı meri mevzuat hükümleri çerçevesinde postada yer alan bir eşyanın tek ve maktu vergi ödemek suretiyle çekilebilmesi için yurt dışından gelen eşyanın kıymetinin, yasal limit olan 150 Euro’yu geçmemesi gerekmektedir. Bunun üzerinde yer alan eşyalarda, ithalat rejim kararı hükümleri uygulanmaktadır. İlgili posta kolisi içerisinde yer alan eşyaların fiziki kontrollerini gerçekleştiren muayene memuru, eşyanın veya eşyaların kıymetinin 150 Euro limitinin üzerinde olduğunu çeşitli belgeler veya kıymet araştırması suretiyle tespit ederse bu eşya veya eşyalar için serbest dolaşıma giriş beyannamesi açılması için yönlendirme yapmaktadır. Bunun üzerine eşyaların sahibince çekilebilmesi için bir gümrük müşavirine vekalet vermesi ve o yıl içerisinde bahse konu eşyaların ithalatında gerekli olan ithalat rejim kararı hükümlerinin normal usulde detaylı beyan usulüne göre beyan edilmesi gerekmektedir.

     Bununla birlikte posta kolisi içerisinde yer alan eşyaların ticari miktar ve mahiyet arz etmesi, aynı alıcı tarafından farklı zamanlarda ticari sayılabilecek miktarda çok kez sipariş verilmesi gibi durumlarda da bu eşyalar için basitleştirilmiş gümrük beyannamesi verilemeyecek olup, normal usulde detaylı beyan usulüne göre beyan etmesi konusunda yönlendirilme yapılacaktır.

Posta Yoluyla Getirilmesi Yasak Ürünler Nelerdir?

     Yurt dışından yapılan posta siparişlerinde kişilerin en çok merak ettikleri konulardan bir diğeri de posta yoluyla getirilemeyecek kapsamda yer alan yasak ürünlerdir. Posta yoluyla yurt dışından bazı ürünlerin getirilmesi kati suretle yasaklanmıştır. Özellikle kadınların ticari alışverişte en çok tercih ettikleri kozmetik ürünlerinin posta yoluyla getirilmesi yasak kapsamındadır? Elektronik sigara, nargile, alkollü içecekler, tütün mamulü ürünler, cep telefonları ve silahların posta yoluyla getirilmesi yasak mıdır?

     Kozmetik ürünlerinin posta yoluyla getirilmesi, 5234 sayılı Kozmetik Kanununun 2 inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, ithali bu yolla mümkün kılınmamıştır. Parfüm, ruj, kremler, fondöten, allık, göz boyama müstahzarları vs. gibi ürünlerin posta yoluyla getirilmesi yasaktır.

     2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı etkiye haiz maddelerin posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali ve ihracı mümkün bulunmamaktadır.

https://piyasaraporu.com/binek-otomobillerin-ozel-tuketim-vergisi-oranlari-araclarin-2024-yili-otv-hesaplamalari

     Alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz aksam, yedek parça ve solüsyonlarının Kararın 62 nci ve 86 ncı maddeleri kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali mümkün bulunmamaktadır.

     Cep telefonunun posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek hiçbir surette getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

     01.06.1991 tarihli ve 20888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde yer alan kişiler hariç, yurtiçinde kayıt ve ruhsatı bulunmayan silah ve tüfeklerin serbest dolaşıma sokulması mümkün bulunmadığından söz konusu eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla da getirilmesi yasaktır. 

Posta Yoluyla Getirilmesi Yasak Eşyalar

  • Kozmetik Ürünleri,
  • Uyuşturucu Maddeler,
  • Uyarıcı Etkiye Haiz Maddeler,
  • Alkol ve Alkollü İçecekler,
  • Tütün ve tütün Ürünleri,
  • Elektronik Sigara,
  • Elektronik Nargile,
  • Cep Telefonu,
  • Silahlar,
  • Tüfekler